DIRECT

unijne centrum szkoleń.


Wygodnie i szybko

Dołącz do grona firm, które działają zgodnie z przepisami.

Skontaktuj się z nami!
Program Kapitał Ludzki


Placówka USC Direct istnieje na rynku od 2013r.

Oferujemy pełny zakres usług szkoleniowych wymaganych przez kodeks pracy.

Są to szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Ppoż.

Rozumiemy jak istotnym czynnikiem życia nie tylko zawodowego, ale także codziennego jest ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo i higiena, więc zawsze kładziemy nacisk na fachowość wykonywanych przez nas usług.

Ważne jest dla nas, przede wszystkim, zadowolenie konsumentów, stąd staramy się o wygodę przeprowadzania szkoleń oraz o ich niskie koszty.


 


Zorganizuj szkolenie i działaj legalnie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Materiał uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r.o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. 2007 r. Nr 89, poz. 589

Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami 285 paragraf 4 ust. 2 pkt.4).